Această grupă include producția gazelor și distribuția gazelor naturale sau sintetice către consumator, printr-un sistem de conducte magistrale.

Este inclusă în această grupă și activitatea agenților sau brokeri-lor, care intermediază vânzarea gazelor, prin sisteme de distribuție a gazelor administrate de alții. Exploatarea sistemului de conducte magistrale de transport a gazelor, conducte de mare distanță ce fac legătura între producătorii de gaz și distribuitorii acestuia sau ce leagă centre de consum (localități urbane și/sau rurale), este exclusă din această grupă și clasificată împreună cu activitatea de transport prin conductă.