Această clasă include:

  • producția de hidrocarburi gazoase brute (gaze naturale)
  • extracția gazelor lichefiate
  • decantarea și separarea fracțiilor de hidrocarburi lichide
  • desulfurarea gazelor

Această clasă include de asemenea:

  • extracția hidrocarburilor lichide obținute prin lichefiere sau piroliză

Clasă CAEN 0620 exclude:

  • activități de servicii anexe extracției de petrol și gazelor naturale, vezi CAEN 0910
  • activitatea de explorare pentru zăcăminte de petrol și gaze naturale, vezi CAEN 0910
  • recuperarea gazelor de petrol lichefiate obținute din rafinarea petrolului, vezi CAEN 1920
  • producerea gazelor industriale, vezi CAEN 2011
  • transportul prin conducte de petrol sau gaze, vezi CAEN 4950