Această clasă include:

 • fabricarea îngrășămintelor:
  • îngrășăminte azotoase, fosfatice sau potasice, simple sau complexe
  • uree, fosfați naturali bruți și săruri de potasiu naturale brute
 • fabricarea altor produse azotoase:
  • acid nitric și acid sulfonitric, amoniac, clorură de amoniu, carbonat de amoniu, nitriți și nitrați de potasiu

Această clasă include de asemenea:

 • producerea pământului de flori având ca principal component turba
 • producerea amestecurilor de pământ de flori din pământ natural, nisip, argilă și minerale

Clasă CAEN 2015 exclude:

 • extracția de guano, vezi CAEN 0891
 • fabricarea produselor agrochimice, cum sunt pesticidele, vezi CAEN 2020
 • producerea compostului din deșeuri organice, vezi CAEN 3821