Această clasă include:

  • extracția fosfaților naturali și a sărurilor naturale de potasiu
  • extracția sulfului în stare nativă
  • extracția și prepararea piritelor și pirotinei, cu excepția prăjirii
  • extracția sulfaților și carbonaților naturali de bariu (baritina), a boraților naturali, a sulfaților naturali de magneziu (kieserit)
  • extracția de coloranți naturali, a fluorinei și altor minerale utilizate ca surse de substanțe chimice

Această clasă include de asemenea:

  • extracția de guano

Clasă CAEN 0891 exclude:

  • extracția sării, vezi CAEN 0893
  • prăjirea piritelor feroase, vezi CAEN 2013
  • fabricarea îngrășămintelor chimice și a compușilor de azot, vezi CAEN 2015