Această clasă include:

  • fabricarea insecticidelor, rodenticidelor, fungicidelor, ierbicidelor, acaricidelor, molusticidelor, biocidelor
  • fabricarea inhibitorilor de germinare, a biostimulatorilor
  • fabricarea dezinfectanților (pentru agricultură și alte scopuri)
  • fabricarea altor produse agrochimice n.c.a.

Clasă CAEN 2020 exclude:

  • fabricarea îngrășămintelor artificiale și a compușilor pe bază de azot, vezi CAEN 2015