Această clasă include:

  • fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, inclusiv concentrate și suplimente
  • pregătirea preparatelor alimentare simple pentru hrana animalelor de fermă

Această clasă include de asemenea:

  • activitatea de tratare a deșeurilor de la abatoare pentru a obține preparate destinate hranei animalelor

Clasă CAEN 1091 exclude:

  • producția de făină de pește pentru hrana animalelor, vezi CAEN 1020
  • producția turtelor de semințe, vezi CAEN 1041
  • activități din care rezultă produse secundare utilizabile ca hrană pentru animale, fără tratare specială, de exemplu semințe de oleaginoase, vezi CAEN 1041, deșeuri din activitatea de morărit, vezi CAEN 1061, etc.