Această clasă include:

 • activități de servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale, efectuate pe bază de tarif sau contract:
  • servicii de explorare în legătură cu extracția petrolului sau a gazelor, de exemplu metode de prospectare tradiționale, ca efectuarea examinării geologice la amplasamentele viitoarelor exploatări
  • forare direcțională și reforare: “foraj la suprafață”; ridicarea, repararea și demontarea sondelor;
  • cimentarea învelișului de la puțurile de petrol și gaze; servicii de pompare; astuparea și abandonarea puțurilor etc.
  • lichefierea și regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate la locul extracției
  • servicii de drenare și pompare, pe bază de tarif sau contract
  • forare de proba (test) în legătură cu extracția petrolului sau a gazelor

Această clasă include de asemenea:

 • servicii de lupta împotriva incendiilor în terenurile petroliere și de gaze naturale

Clasă CAEN 0910 exclude:

 • activități de servicii efectuate de unitățile de exploatare (extracție) a terenurilor petroliere sau de gaze naturale, vezi CAEN 0610, CAEN 0620
 • repararea specializată a utilajelor pentru extracție, vezi CAEN 3312
 • lichefierea și regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate în afara locului de extracție, vezi CAEN 5221
 • prospecțiuni geofizice, geologice și de supraveghere seismică, vezi CAEN 7112