Această clasă include:

  • activitatea de transport a gazelor, lichidelor, apei, nămolurilor (șlamului) și al altor mărfuri prin conducte

Această clasă include de asemenea:

  • activitatea stațiilor de pompare

Clasă CAEN 4950 exclude:

  • activitățile de distribuție a gazului natural sau fabricat, a apei sau aburului, vezi CAEN 3522, CAEN 3530, CAEN 3600
  • transportul apei, lichidelor etc. cu camioane cisternă, vezi CAEN 4941