Această clasă include:

 • alte servicii de intermedieri financiare, care sunt legate în principal de distribuirea fondurilor, altele decât cele care fac obiectul împrumuturilor:
  • activități de factoring
  • consemnarea/scrierea schimburilor, opțiunilor și a altor aranjamente de limitare a riscurilor
  • activități ale firmelor de reglementări testamentare
 • activități de investiții pe cont propriu, cum ar fi societăți pe acțiuni, cluburi de investiții, etc.

Clasă CAEN 6499 exclude:

 • leasing-ul financiar, vezi CAEN 6491
 • gestionarea portofoliilor în contul terților, vezi CAEN 6612
 • comercializarea, creditarea și închirierea de proprietăți imobiliare, vezi diviziunea CAEN 68
 • activități de colectare a polițelor fără cumpărarea datoriei, vezi CAEN 8291
 • acordare de credite de către asociații de persoane (patronale, profesionale, etc.), vezi CAEN 9499