Această clasă include:

 • activități ale organizațiilor (neafiliate direct la un partid politic) care promovează o cauză sau o problemă publică, prin mijloace de educație publică, influență politică, colectare de fonduri etc.:
  • inițiativa cetățenilor sau mișcări de protest
  • mișcări pentru protecția mediului înconjurător și mișcări ecologiste
  • organizații ce susțin diferite activități comunitare și educative n.c.a.
  • organizații pentru protecția și apărarea intereselor unor grupuri speciale, de exemplu grupuri etnice și minoritare
  • asociații cu scop patriotic, inclusiv ale veteranilor de război
 • asociații ale consumatorilor
 • asociații ale automobiliștilor
 • asociații de tipul lojilor masonice etc.
 • asociații ale tinerilor, asociații studențești, cluburi și frății etc.
 • asociații ce desfășoară activități culturale sau recreative (altele decât sportive), de exemplu cluburi de poezie, literatură și de carte, cluburi de istorie, cluburi de grădinărit, cluburi de film și de fotografie, cluburi de muzică și artă, cluburi ale artizanilor și colecționarilor, cluburi sociale, cluburi care organizează carnavaluri, etc.

Această clasă include de asemenea:

 • activități de acordare a unor subvenții de către membrii organizațiilor sau către alții

Clasă CAEN 9499 exclude:

 • activități caritabile de tipul strângerii de fonduri pentru asistență socială, vezi CAEN 8899
 • activități ale grupurilor sau organizațiilor artistice profesioniste, vezi CAEN 900
 • activități ale cluburilor sportive, vezi CAEN 9312
 • activități ale asociațiilor profesionale, vezi CAEN 9412