Această grupă include activitățile de servicii financiare, altele decât cele care sunt efectuate de instituțiile monetare.

Această grupă CAEN clasă exclude:

  • activitățile de asigurări și ale fondurilor de pensii, vezi diviziunea CAEN 65