Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 4910


Transporturi interurbane de călători pe calea ferata

Cod CAEN 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferata

Această clasă include:

  • transportul de călători pe calea ferată utilizând materialul rulant feroviar pe principalele rețele de cale ferată, răspândite pe o zonă geografică extinsă
  • transportul de călători pe căi ferate interurbane
  • activitatea de expoatare a vagoanelor de dormit și a vagoanelor restaurant ca operațiune integrată a societăților de cale ferată

Clasă CAEN 4910 exclude:

  • transportul de călători utilizând sisteme de tranzit urbane și suburbane, vezi CAEN 4931
  • activitățile din terminalele de pasageri, vezi CAEN 5221
  • exploatarea infrastructurii de cale ferată; activități de expoatare a schimbătoarelor de cale (macazuri) și a liniilor ferate secundare, vezi CAEN 5221
  • activitatea de expoatare a vagoanelor de dormit sau a vagoanelor restaurant, atunci când funcționează ca unități distincte, vezi CAEN 5590, CAEN 5610

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 4910 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, pe tot teritoriul României sunt înregistrate un număr de aproximativ 50 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferata