Această clasă include asigurarea cazării temporare sau de lungă durată în camere cu unul sau mai multe paturi sau dormitoare pentru studenți, lucrători sezonieri și alte persoane.

Această clasă include:

  • locuințe pentru studenți
  • dormitoare școlare
  • cămine muncitorești
  • pensiuni și internate
  • vagoane dormitor