Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 5590


Alte servicii de cazare

Cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare

Această clasă include asigurarea cazării temporare sau de lungă durată în camere cu unul sau mai multe paturi sau dormitoare pentru studenți, lucrători sezonieri și alte persoane.

Această clasă include:

  • locuințe pentru studenți
  • dormitoare școlare
  • cămine muncitorești
  • pensiuni și internate
  • vagoane dormitor

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 5590 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, pe tot teritoriul României sunt înregistrate un număr de aproximativ 2300 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 5590 - Alte servicii de cazare