Această clasă include:

  • activități aferente transportului terestru de pasageri, animale sau mărfuri:
    • activități în terminale precum gări feroviare, stații de autobuz, stații de manipulare a mărfurilor
    • servicii de expoatare a infrastructurii căilor ferate
    • servicii de expoatare a drumurilor, podurilor, tunelelor, parcărilor sau garajelor, parcări pentru biciclete, depozitarea pe timp de iarnă a vehiculelor (caravane)
  • activități de expoatare a infrastructurii căilor ferate
  • servicii de remorcare și asistența pe șosele

Această clasă include de asemenea:

  • lichefierea gazelor în vederea transportului

Clasă CAEN 5221 exclude: