Această clasă include:

  • lucrări de forare, sondare și extracția de probe (eșantioane), explorări geofizice, geologice sau în alte scopuri similare

Clasă CAEN 4313 exclude:

  • lucrări de foraj pentru extracția petrolului sau a gazului, vezi CAEN 0610, CAEN 0620
  • forarea puțurilor de apă, vezi CAEN 4221
  • săparea puțurilor, vezi CAEN 4399
  • prospectarea zăcămintelor de petrol și gaze, studii geofizice, geologice și seismice, vezi CAEN 7112