Această clasă include construcția liniilor de distribuție pentru transportul fluidelor și a clădirilor și structurilor conexe, care sunt părți integrante din aceste sisteme.

Această clasă include:

 • lucrări de geniu civil pentru:
  • sisteme de conducte pentru transportul la mare distanță și sisteme locale (urbane și/sau rurale) de conducte
  • construcția conductelor magistrale de apă
  • sisteme de irigație (canale)
  • rezervoare
 • construcția de:
  • sisteme de canalizare, inclusiv repararea acestora
  • stații de eliminare a apelor uzate
  • stații de pompare

Această clasă include de asemenea:

 • forarea puțurilor de apă

Clasă CAEN 4221 exclude:

 • activități de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi CAEN 7111