Această clasă include:

 • activități de construcții specializate într-un domeniu comun diferitelor tipuri de structuri, necesitând calificare sau echipament specializat:
  • construcții de fundații, inclusiv fixarea pilonilor
  • lucrări de izolații împotriva igrasiei și hidroizolații
  • îndepărtarea igrasiei din clădiri
  • forarea puțurilor de apă
  • înălțarea elementelor de structură din oțel fabricate de terți
  • fasonarea oțelului
  • zidării din cărămidă și piatră
  • înălțarea și demontarea schelelor și platformelor de lucru, excluzând închirierea de schele și platforme de lucru
  • înălțarea coșurilor și a cuptoarelor industriale
 • lucrări ce impun cerințe speciale care necesită abilități de cățărare și utilizarea de echipament special, de exemplu pentru lucrul la înălțime pe structuri înalte
 • lucrări subterane
 • construcția piscinelor descoperite
 • curățarea clădirilor la exterior cu abur, prin sablare și metode similare
 • închirierea macaralelor și echipamentelor de construcții, de utilizare generală, cu operatori

Clasă CAEN 4399 exclude:

 • închirierea utilajelor și echipamentelor de construcții fără operatori, vezi CAEN 7732