Această clasă include:

  • producția de bușteni pentru industriile de prelucrare primară a lemnului de pădure
  • producția de bușteni folosiți sub formă neprelucrată, cum sunt stâlpii de mină, stâlpii pentru garduri și stâlpii pentru susținerea liniilor aeriene de telefonie-telegrafie
  • colectarea și producția de lemn utilizat la producerea de energie
  • colectarea și prelucrarea reziduurilor forestiere utilizate pentru producerea de energie
  • producția de cărbune de lemn în pădure (mangal), prin metode tradiționale

Produsele acestei activități se prezintă sub formă de bușteni sau lemn de foc.

Clasă CAEN 0220 exclude:

  • creșterea pomilor de Crăciun, vezi CAEN 0129
  • cultivarea arborilor: plantare, replantare, transplantare, rărire și conservarea pădurilor și a drumurilor forestiere,vezi CAEN 0210
  • colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi CAEN 0230
  • producția de așchii și particule de lemn, vezi CAEN 1610
  • producția de cărbune de lemn prin distilarea lemnului, vezi CAEN 2014