Date de la peste 1.700.000 de companii, indexate și actualizate zilnic, pe care le poți accesa gratuit
Date de la peste 1.700.000 de companii, indexate și actualizate zilnic, pe care le poți accesa gratuit

Această clasă include:

  • activități silvice: plantarea, replantarea, transplantarea, rărirea și conservarea pădurilor și a drumurilor forestiere
  • creșterea puieților de arbori de pădure, a arborilor pentru celuloză și pentru lemne de foc
  • întreținerea puieților din pepiniere pentru împăduriri

Aceste activități se pot desfășura în păduri naturale sau pe plantații.

Clasă CAEN 0210 exclude:

  • creșterea pomilor de Crăciun, vezi CAEN 0129
  • activități de îngrijire a puieților, cu excepția celor pentru arbori de pădure, vezi CAEN 0130
  • colectarea ciupercilor și a altor produse forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi CAEN 0230
  • producția de așchii și particule de lemn, vezi CAEN 1610