Această clasă include:

  • activități silvice: plantarea, replantarea, transplantarea, rărirea și conservarea pădurilor și a drumurilor forestiere
  • creșterea puieților de arbori de pădure, a arborilor pentru celuloză și pentru lemne de foc
  • întreținerea puieților din pepiniere pentru împăduriri

Aceste activități se pot desfășura în păduri naturale sau pe plantații.

Clasă CAEN 0210 exclude:

  • creșterea pomilor de Crăciun, vezi CAEN 0129
  • activități de îngrijire a puieților, cu excepția celor pentru arbori de pădure, vezi CAEN 0130
  • colectarea ciupercilor și a altor produse forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi CAEN 0230
  • producția de așchii și particule de lemn, vezi CAEN 1610