Această grupă CAEN include:

  • exploatarea forestieră