Această clasă include fabricarea de substanțe chimice prin procese de bază, cum sunt cracarea termică, catalitică și distilarea. Producția rezultată constă de obicei din substanțe chimice separate sau compuși ce pot fi identificați distinct din punct de vedere chimic.

Această clasă include:

 • fabricarea substanțelor chimice organice de bază:
  • hidrocarburi aciclice, saturate și nesaturate
  • hidrocarburi ciclice, saturate și nesaturate
  • alcooli aciclici și ciclici
  • acizi mono și poli-carboxilici, inclusiv acidul acetic
  • alți compuși cu funcții oxigenate, inclusiv aldehide, cetone, chinone și compuși cu funcție duală sau poli-oxigenată
  • glicerolul sintetic
  • compuși organici cu funcții azotate, inclusiv amine
  • fermentarea porumbului, a cartofului, a trestiei de zahăr sau a produselor similare, pentru producerea . de alcool și esteri
  • alți compuși organici, inclusiv produse obținute prin distilarea lemnului (de exemplu mangalul)
 • fabricarea produselor aromatice sintetice
 • distilarea gudronului de cărbune

Clasă CAEN 2014 exclude:

 • fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi CAEN 2016
 • fabricarea cauciucului sintetic în forme primare, vezi CAEN 2017
 • fabricarea glicerolului natural, vezi CAEN 2041
 • fabricarea uleiurilor esențiale, vezi CAEN 2053
 • fabricarea acizilor salicilici și O-acetilsalicilici, vezi CAEN 2110