Această clasă include toate activitățile după recoltare ce au drept scop îmbunătățirea calității de înmulțire a semințelor prin eliminarea materialelor străine, a semințelor subdimensionate, vătămate de insecte sau mecanic șia celor imature. Sunt incluse aici și activitățile pentru eliminarea umidității semințelor, până la un nivel adecvat stocării.

Această clasă de activitate mai include uscarea, curățarea, sortarea și tratarea semințelor până la comercializarea lor precum și tratarea semințelor modificate genetic.

Clasă CAEN 0164 exclude:

  • cultivarea plantelor pentru semințe, vezi grupele CAEN 011 și CAEN 012
  • prelucrarea semințelor pentru obținerea uleiului, vezi CAEN 1041
  • cercetarea în vederea dezvoltării sau modificării unor forme noi de semințe, vezi CAEN 7211