Această grupă include activități aferente producției agricole și activități similare celor agricole care nu sunt întreprinse în scopuri de producție (nu rezultă produse agricole), efectuate pe bază de contract sau cu plată.

Sunt de asemenea incluse aici activitățile de după recoltare, având drept scop pregătirea produselor agricole pentru comercializare primară.