Această clasă include:

 • servicii de închiriere și leasing operațional, al altor mașini și echipamente care sunt utilizate în general drept mijloace de producție de către întreprinderi, fără operatori:
  • motoare și turbine
  • mașini unelte
  • utilaje de expoatare minieră și petrolieră
  • echipamente profesionale de radio, televiziune și comunicații
  • echipamente pentru producția cinematografică
  • echipamente de măsură și control
  • alte mașini de uz științific, comercial și industrial
 • servicii de închiriere și leasing operațional de echipamente de transport terestru (exclusiv autoturismele), fără șoferi:
  • motociclete, caravane și autovehicule pentru campare etc.
  • vehicule de cale ferată

Această clasă include de asemenea:

 • închirierea de containere de locuit sau utilizabile ca birouri
 • închirierea de animale (de exemplu. herghelii, cai de curse)
 • închirierea de containere
 • închirierea de paleți

Clasă CAEN 7739 exclude:

 • închirierea de biciclete, vezi CAEN 7721
 • închirierea de mașini și echipamente agricole și forestiere, vezi CAEN 7731
 • închirierea de mașini și echipamente de construcții și lucrări de geniu civil, vezi CAEN 7732
 • închirierea de mașini și echipamente de birou, inclusiv calculatoare, vezi CAEN 7733