Această grupă CAEN include:

  • activități ale holdingurilor