Această grupă include transportul de pasageri pe căi navigabile interioare, implicând vase care nu sunt adecvate transportului maritim.