Această diviziune include transportul de pasageri sau mărfuri pe apă, pe bază de grafic sau nu. Sunt incluse de asemenea activitățile de remorcare și împingere a bărcilor, activitățile de expoatare a ambarcațiunilor de croazieră sau de agrement, a feriboturilor, taxi-urilor de apă etc.

Deși locația este un indicator pentru separarea dintre transportul maritim și cel fluvial, factorul decisiv îl reprezintă tipul de vas utilizat. Transportul cu vase maritime este clasificat în grupele CAEN 501 și CAEN 502, în timp ce transportul care utilizează alte vase este clasificat în grupele CAEN 503 și CAEN 504.