Această clasă include:

  • transportul de pasageri pe fluvii, canale, lacuri și alte căi navigabile interioare, inclusiv în rada și în interiorul porturilor

Această clasă include de asemenea:

  • închirierea ambarcațiunilor de agrement cu echipaj pentru transportul pe căi navigabile interioare

Clasă CAEN 5030 exclude:

  • închirierea bărcilor sau iahturilor de agrement fără echipaj, vezi CAEN 7721