Această grupă include transportul mărfurilor cu vase destinate transportului maritim sau coastier. Este inclus de asemenea transportul de mărfuri pe lacuri mari etc. atunci când sunt utilizate tipuri de vase similare.