Această clasă include:

  • transportul de mărfuri maritim și costier, pe bază de grafic sau nu
  • transportul prin remorcare sau împingere a barjelor, platformelor petroliere etc

Clasă CAEN 5020 exclude:

  • depozitarea mărfurilor, vezi CAEN 5210
  • activități portuare și alte activități auxiliare, cum ar fi andocarea, pilotarea, alimbarea, salvarea navelor, vezi CAEN 5222
  • manipularea încărcăturii, vezi CAEN 5224
  • închirierea vaselor sau bărcilor comerciale fără echipaj, vezi CAEN 7734