Această clasă include:

 • activități ale spitalelor pe termen lung sau scurt, adică activități medicale, de diagnostic și de tratament, ale spitalelor generale (de exemplu spitale județene și orășenești, spitale ale organizațiilor non-profit, spitale universitare, spitale militare și spitale din penitenciare) și spitalelor specializate (de exemplu spitale psihiatrice și de dezintoxicare, spitale pentru boli infecțioase, maternități, sanatorii specializate), etc. Activitățile sunt orientate în special către pacienții internați și sunt efectuate sub directa supraveghere a medicilor și includ:
  • servicii ale personalului medical și paramedical
  • servicii ale laboratoarelor și facilităților tehnice, inclusiv servicii de radiologie și anestezie
  • servicii ale camerelor de urgență
  • asigurarea de servicii în sălile de operații, servicii farmaceutice, servicii de asigurare a hranei și alte servicii de asistență spitalicească
  • servicii ale centrelor de planificare familială care asigură tratamente medicale cum ar fi sterilizare și întreruperi de sarcină, cu cazare

Clasă CAEN 8610 exclude:

 • analize de laborator și inspecția tuturor tipurilor de materiale și produse, cu excepția analizelor medicale, vezi CAEN 7120
 • activități veterinare, vezi CAEN 7500
 • activități referitoare la sănătatea umană pentru personalul militar aflat în teatrele de operațiuni, vezi CAEN 8422
 • activități de asistență stomatologică de natură generală sau specializată, de exemplu stomatologie, stomatologie endodontică și pediatrică; patologie orală, activități ortodontice, vezi CAEN 8623
 • servicii de consultații particulare pentru pacienți, vezi CAEN 862
 • analize medicale efectuate de laboratoare ce se afla în afara spitalelor, vezi CAEN 8690
 • activități de transport cu ambulanțele, vezi CAEN 8690