Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 8690


Alte activități referitoare la sanatatea umana

Cod CAEN 8690 - Alte activități referitoare la sanatatea umana

Această clasă include:

 • activități referitoare la sănătatea umană, ce nu sunt efectuate în spitale sau de către medici sau dentiști cum sunt:
  • activități ale infirmierelor, moașelor, fizioterapeuților sau a altor paramedici în domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc.

Aceste activități pot fi efectuate în clinici medicale, de tipul celor atașate întreprinderilor, școlilor, azilelor de bătrâni, sindicatelor și confederațiilor sindicale și în centre de sănătate, altele decât spitalele, precum și în cabinete particulare sau la domiciliul pacienților.

Această clasă include de asemenea:

 • activități ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialiștii în terapie dentară, infirmiere dentare din școli și personalul paramedical de igienă dentară, care pot activa independent de medicul stomatolog, dar sunt periodic supravegheați de către acesta
 • activități ale laboratoarelor medicale cum ar fi:
  • laboratoare de radiologie și alte centre de diagnostic similare
  • laboratoare de analiza sângelui
 • activități ale băncilor de sânge, băncilor de spermă, băncilor de organe pentru transplant etc.
 • transportul pacienților, cu ambulanța, inclusiv avioane. Aceste servicii sunt asigurate adesea în timpul urgențelor medicale

Clasă CAEN 8690 exclude:

 • fabricarea de dinți artificiali, proteze și dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, vezi CAEN 3250
 • transferul pacienților, fără echipament de salvare sau personal medical, vezi diviziunile CAEN 49, CAEN 50, CAEN 51
 • analizele de laborator altele decât cele medicale, vezi CAEN 7120
 • activități de testare în domeniul igienei alimentare, vezi CAEN 7120
 • activități de asistență spitalicească, vezi CAEN 8610
 • activități de asistență medicală și stomatologică, vezi CAEN 862
 • activități ale centrelor de îngrijire medicală la domiciliu, vezi CAEN 8710

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 8690 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, în România sunt înregistrate un număr de aproximativ 4950 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 8690 - Alte activități referitoare la sanatatea umana