Această clasă include:

 • efectuarea de testări fizice, chimice sau a altor testări analitice, pentru toate tipurile de materiale și produse, cuprinzând:
  • testări acustice și de vibrații
  • testări ale compoziției și purității mineralelor etc.
  • activități de testare în domeniul igienei alimentelor, inclusiv testarea și controlul veterinar în legătură cu producția de alimente
  • testarea caracteristicilor fizice și ale performanței materialelor, cum ar fi rezistența, tenacitatea, durabilitatea, radioactivitatea etc.
  • testarea fiabilității și disponibilității
  • testarea performantelor mașinilor complete: motoare, automobile, echipament electronic etc.
  • testarea radiografică a sudurilor și a îmbinărilor
  • analiza avariilor și căderii sistemelor
  • testarea și măsurarea indicatorilor de mediu: nivelul de poluare a aerului și a apei etc.
 • servicii de certificare a produselor, inclusiv a bunurilor de larg consum, autovehiculelor, aeronavelor, containerelor presurizate, instalațiilor nucleare etc.
 • testări periodice ale autovehiculelor
 • testarea prin utilizarea de modele și machete (de exemplu a aeronavelor, navelor, barajelor etc.)
 • activități ale laboratoarelor poliției

Clasă CAEN 7120 exclude:

 • testarea mostrelor prelevate de la animale, vezi CAEN 7500
 • diagnosticarea imaginilor, testarea și analiza mostrelor medicale și dentare, vezi CAEN 86