Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 7120


Activități de testari si analize tehnice

Cod CAEN 7120 - Activități de testari si analize tehnice

Această clasă include:

 • efectuarea de testări fizice, chimice sau a altor testări analitice, pentru toate tipurile de materiale și produse, cuprinzând:
  • testări acustice și de vibrații
  • testări ale compoziției și purității mineralelor etc.
  • activități de testare în domeniul igienei alimentelor, inclusiv testarea și controlul veterinar în legătură cu producția de alimente
  • testarea caracteristicilor fizice și ale performanței materialelor, cum ar fi rezistența, tenacitatea, durabilitatea, radioactivitatea etc.
  • testarea fiabilității și disponibilității
  • testarea performantelor mașinilor complete: motoare, automobile, echipament electronic etc.
  • testarea radiografică a sudurilor și a îmbinărilor
  • analiza avariilor și căderii sistemelor
  • testarea și măsurarea indicatorilor de mediu: nivelul de poluare a aerului și a apei etc.
 • servicii de certificare a produselor, inclusiv a bunurilor de larg consum, autovehiculelor, aeronavelor, containerelor presurizate, instalațiilor nucleare etc.
 • testări periodice ale autovehiculelor
 • testarea prin utilizarea de modele și machete (de exemplu a aeronavelor, navelor, barajelor etc.)
 • activități ale laboratoarelor poliției

Clasă CAEN 7120 exclude:

 • testarea mostrelor prelevate de la animale, vezi CAEN 7500
 • diagnosticarea imaginilor, testarea și analiza mostrelor medicale și dentare, vezi CAEN 86

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 7120 este nevoie de următoarele autorizații/avize de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, pe tot teritoriul României sunt înregistrate un număr de aproximativ 2700 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 7120 - Activități de testari si analize tehnice