Această clasă include activități ale serviciilor poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal de unul sau mai mulți furnizori de servicii universale. Activitățile includ utilizarea infrastructurii de servicii universale, inclusiv locații pentru vânzarea cu amănuntul, facilități de sortare și prelucrare și rute de transport pentru primirea și distribuirea corespondenței. Distribuirea poate include corespondența poștală, adică scrisori, cărți poștale, tipărituri (ziare, periodice, articole publicitare etc.), pachete de mici dimensiuni, bunuri sau documente.

Sunt incluse de asemenea alte servicii necesare pentru buna desfășuarre a obligativității serviciului universal.

Această clasă include:

  • primirea, cartarea, transportul și distribuirea (internă sau internațională) scrisorilor, pachetelor și coletelor (de tip poștal) de către serviciile poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal. Pot fi implicate unul sau mai multe mijloace de transport și activitatea poate fi efectuată fie cu mijloace de transport proprii (private), fie prin intermediul transportului public
  • colectarea corespondenței și a coletelor din cutiile publice de scrisori sau de la oficiile poștale

Această clasă include de asemenea:

  • activitățile de transfer de credite, economii și mandate poștale, vezi CAEN 6419