Această grupă CAEN include:

  • activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal