Această clasă include primirea de depozite și/sau substitute pentru acestea precum și prelungirea creditării sau mărirea fondurilor împrumutate. Acordarea de credite poate lua diverse forme, cum ar fi împrumuturi, ipoteci, cărți de credit etc.

Aceste activități sunt efectuate în general de către instituții monetare, altele decât banca centrală, cum ar fi:

  • bănci
  • case de economii
  • cooperative de credit

Această clasă include de asemenea:

  • activități ale sistemului de transfer de credite prin poștă și activități poștale ale caselor de economii
  • acordarea de credite pentru cumpărarea de locuințe de către instituții specializate (bănci pentru locuințe)
  • activități monetare prin mandat poștal (ordine de plată)

Clasă CAEN 6419 exclude:

  • acordarea de credite pentru cumpărarea de locuințe de către instituții specializate care nu primesc depozite, vezi CAEN 6492
  • activități de prelucrare și reglementare a tranzacțiilor cu cărți de credit, vezi CAEN 6619