Această clasă include:

  • fabricarea de produse pentru construcții, din argilă nerefractară
  • fabricarea de cărămizi, țigle, elemente de hornuri, tuburi, conducte, etc.
  • fabricarea de elemente pentru pardosire, din argilă arsă

Clasă CAEN 2332 exclude:

  • fabricarea de produse din ceramică refractară, vezi CAEN 232
  • fabricarea produselor ceramice nerefractare altele decât pentru construcții, vezi CAEN 234