Această grupă CAEN include:

  • activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale