Această clasă include:

  • activitățile organizațiilor internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și instituțiile sale specializate, organisme regionale etc., Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Vămilor, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, Comunitatea Europeană, Asociația Europeană a Comerțului Liber etc.

Această clasă include de asemenea:

  • activitățile misiunilor diplomatice și consulare, care de regulă se evidențiază de către țara unde sunt amplasate mai degrabă decât de către țara pe care o reprezintă.