Această grupă CAEN include:

  • alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.