Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 8790


Alte activități de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

Cod CAEN 8790 - Alte activități de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

Această clasă include asigurarea serviciilor de îngrijire în centre și îngrijire individuală pentru persoane, cu excepția celor în vârstă și cu disabilități, incapabile pentru o completă îngrijire sau care nu doresc să ducă o viață independentă.

Această clasă include:

 • activități asigurate non-stop, dirijate către furnizarea asistenței sociale pentru copii și categorii speciale de persoane cu capacități limitate de auto-îngrijire, unde tratamentul medical sau educația nu reprezintă elemente majore:
  • orfelinate
  • cămine pentru copii
  • adăposturi temporare pentru persoane fără locuință
  • instituții care îngrijesc mame necăsătorite cu copii

Aceste activități pot fi desfășurate atât de către instituții guvernamentale cât si de organizații private.

Această clasă include de asemenea activități ale:

 • centrelor de reabilitare pentru persoane cu probleme sociale sau personale
 • centrelor de reabilitare pentru copii delincvenți și infractori
 • caselor de corecție pentru tineri

Clasă CAEN 8790 exclude:

 • finanțarea și administrarea programelor de asigurări sociale de stat, vezi CAEN 8430
 • activități ale centrelor de îngrijire medicală, vezi CAEN 8710
 • activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu disabilități, vezi CAEN 8730
 • activități ale centrelor de adopție, vezi CAEN 8899
 • activități ale adăposturilor, pe termen scurt, pentru victimele dezastrelor, vezi CAEN 8899

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 8790 nu știm sa existe de nici un fel de autoriate de functionare.

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, în România sunt înregistrate un număr de aproximativ 50 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 8790 - Alte activități de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.