Această clasă include asigurarea serviciilor de îngrijire în centre și îngrijire individuală pentru persoane, cu excepția celor în vârstă și cu disabilități, incapabile pentru o completă îngrijire sau care nu doresc să ducă o viață independentă.

Această clasă include:

 • activități asigurate non-stop, dirijate către furnizarea asistenței sociale pentru copii și categorii speciale de persoane cu capacități limitate de auto-îngrijire, unde tratamentul medical sau educația nu reprezintă elemente majore:
  • orfelinate
  • cămine pentru copii
  • adăposturi temporare pentru persoane fără locuință
  • instituții care îngrijesc mame necăsătorite cu copii

Aceste activități pot fi desfășurate atât de către instituții guvernamentale cât si de organizații private.

Această clasă include de asemenea activități ale:

 • centrelor de reabilitare pentru persoane cu probleme sociale sau personale
 • centrelor de reabilitare pentru copii delincvenți și infractori
 • caselor de corecție pentru tineri

Clasă CAEN 8790 exclude:

 • finanțarea și administrarea programelor de asigurări sociale de stat, vezi CAEN 8430
 • activități ale centrelor de îngrijire medicală, vezi CAEN 8710
 • activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu disabilități, vezi CAEN 8730
 • activități ale centrelor de adopție, vezi CAEN 8899
 • activități ale adăposturilor, pe termen scurt, pentru victimele dezastrelor, vezi CAEN 8899