Această grupă CAEN include:

  • comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii