Această clasă include:

  • comerțul cu ridicata al cerealelor și semințelor
  • comerțul cu ridicata al fructelor oleaginoase
  • comerțul cu ridicata al tutunului neprelucrat
  • comerțul cu ridicata al furajelor și materiilor prime agricole; n.c.a.

Clasă CAEN 4621 exclude:

  • vânzarea cu ridicata a fibrelor textile, vezi CAEN 4676