Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor


SECȚIUNEA G

CAEN secțiunea G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor

Această secțiune include comerțul cu ridicata și cu amănuntul (adică vânzarea fără transformare) a oricărui tip de mărfuri și prestarea serviciilor auxiliare vânzării mărfurilor. Comerțul cu ridicata și cu amănuntul sunt etapele finale ale distribuirii mărfurilor. În această secțiune este inclusă și repararea autovehiculelor și a motocicletelor. Vânzarea fără transformare este considerată aceea care include operațiile obișnuite (manipulările) asociate comerțului, de exemplu sortarea, trierea și asamblarea mărfurilor, mixarea (amestecarea) bunurilor (de exemplu vin sau nisip), îmbutelierea (cu sau fără curățarea în prealabil a sticlelor), ambalarea, porționarea și reambalarea pentru distribuirea în loturi mai mici, depozitarea (fie că implică ori nu refrigerare sau congelare); curățarea și uscarea produselor agricole; tăierea panourilor din lemn sau a tablei, ca activități secundare.

Diviziunea CAEN 45 include toate activitățile privind vânzarea și repararea autovehiculelor și motocicletelor, în timp ce diviziunile CAEN 46 și CAEN 47 includ toate celelalte activități comerciale. Distincția între diviziunea CAEN 46 (comerț cu ridicata) și diviziunea CAEN 47 (comerț cu amănuntul) se bazează pe tipul de client predominant. Vânzarea cu ridicata este revânzarea (vânzare fără transformare) bunurilor noi și a celor folosite, către comercianții cu amănuntul, către utilizatorii industriali, comerciali sau profesionali, ori către alți vânzători cu ridicata ce activează ca agenți sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru ei, sau pentru vânzarea mărfii către alte persoane sau firme. Principalele tipuri de activități incluse sunt cele desfășurate de comercianții cu ridicata, adică acei care își însușesc titlul asupra mărfii pe care o vând, cum ar fi: vânzătorii cu ridicata sau misiții; distribuitorii industriali; exportatorii, importatorii și asociațiile cooperatiste de achiziție; sucursalele și birourile comerciale (dar nu magazinele pentru desfacerea cu amănuntul) ce sunt menținute de unitățile industriale sau miniere, separat de locurile de producție respective, în scopul de a desfășura activități de marketing legate de produsele lor și care nu se limitează doar la preluarea de comenzi ce urmează a fi onorate prin expediție directă de la uzinele sau minele respective. Sunt incluși, de asemenea, brokerii de mărfuri și bunuri de consum, comercianții cu comision, agenții comerciali și asamblorii, cumpărătorii de mărfuri în vrac și asociațiile cooperatiste angajate în desfacerea pe piață a produselor agricole. Vânzătorii cu ridicata, adeseori asamblează fizic, sortează și triază mărfurile aflate în loturi mari, porționează, reambalează și redistribuie în loturi mai mici, de exemplu produse farmaceutice; depozitează, refrigerează, livrează și instalează bunuri, se angajează în activități promoționale pentru clienții lor și proiectează etichete.

Comerțul cu amănuntul este revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi și folosite, către publicul general, pentru consum și utilizare personală sau în gospodărie, prin: magazine, supermagazine, standuri, case de comenzi prin poștă, vânzători ambulanți, cooperative de consum, case de licitație etc. Majoritatea comercianților cu amănuntul preiau titlul de proprietate asupra mărfurilor pe care le vând, dar unii acționează ca agenți pentru un mandatar și vând în consignație sau pe bază de comision.

Diviziuni ale sectiunii CAEN G

CAEN 45 - Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

CAEN 451 - Comerț cu autovehicule

CAEN 452 - Intretinerea si repararea autovehiculelor

CAEN 453 - Comerț cu piese si accesorii pentru autovehicule

CAEN 454 - Comerț cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

CAEN 46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete

CAEN 461 - Activitați de intermediere în comerțul cu ridicata

CAEN 462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii

CAEN 463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor si al tutunului

CAEN 464 - Comerț cu ridicata al bunurilor de consum

CAEN 465 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicații

CAEN 466 - Comerț cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri

CAEN 467 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse

CAEN 469 - Comerț cu ridicata nespecializat

CAEN 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor

CAEN 471 - Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate

CAEN 472 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate

CAEN 473 - Comerț cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

CAEN 474 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic si de telecomunicații in magazine specializate

CAEN 475 - Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, in magazine specializate

CAEN 476 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine specializate

CAEN 477 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

CAEN 478 - Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri si piete

CAEN 479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioșcuri si piete