Această grupă CAEN include:

  • colectarea și epurarea apelor uzate