Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 3700


Colectarea si epurarea apelor uzate

Cod CAEN 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate

Această clasă include:

  • exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalațiilor de epurare
  • colectarea și transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau mai mulți utilizatori, precum și a apei de ploaie, prin rețele de canalizare, canale colectoare, cisterne și alte mijloace de transport (vehicule de vidanjare etc.)
  • golirea și curățarea haznalelor și foselor septice, a jgheaburilor și puțurilor de canalizare; întreținerea toaletelor chimice
  • epurarea apelor uzate (incluzând apa uzată menajeră și industrială, apa din bazinele de înot) prin procese fizice, chimice și biologice, ca: diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc.
  • întreținerea canalelor colectoare și de drenaj, inclusiv canalele de scurgere

Clasă CAEN 3700 exclude:

  • decontaminarea apelor de la suprafață sau din subteran, la locul poluării, vezi CAEN 3900
  • curățarea și deblocarea conductelor colectoare din construcții, vezi CAEN 4322

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 3700 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, în România sunt înregistrate un număr de aproximativ 300 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate