Această clasă include:

  • exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalațiilor de epurare
  • colectarea și transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau mai mulți utilizatori, precum și a apei de ploaie, prin rețele de canalizare, canale colectoare, cisterne și alte mijloace de transport (vehicule de vidanjare etc.)
  • golirea și curățarea haznalelor și foselor septice, a jgheaburilor și puțurilor de canalizare; întreținerea toaletelor chimice
  • epurarea apelor uzate (incluzând apa uzată menajeră și industrială, apa din bazinele de înot) prin procese fizice, chimice și biologice, ca: diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc.
  • întreținerea canalelor colectoare și de drenaj, inclusiv canalele de scurgere

Clasă CAEN 3700 exclude:

  • decontaminarea apelor de la suprafață sau din subteran, la locul poluării, vezi CAEN 3900
  • curățarea și deblocarea conductelor colectoare din construcții, vezi CAEN 4322