Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 2611


Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

Cod CAEN 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

Această clasă include fabricarea de semiconductori și alte componente pentru instalații electronice

Această clasă include:

 • fabricarea de condensatoare electronice
 • fabricarea de rezistori electronici
 • fabricarea de microprocesoare
 • fabricarea de tuburi electronice
 • fabricarea de conectori electronici
 • fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate
 • fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)
 • fabricarea de diode, tranzistori și dispozitive semiconductoare similare
 • fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanță, transformatoare), de tipul componentelor electronice
 • fabricarea cristalelor și ansamblelor de cristale electronice
 • fabricarea de solenoizi, comutatoare și traductori pentru aplicații electronice
 • fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate
 • fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD)
 • fabricarea diodelor emițătoare de lumină (LED)

Această clasă include de asemenea:

 • fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diverși, etc.

Clasă CAEN 2611 exclude:

 • tipărireaa "cartelelor inteligente" (cardurilor smart), vezi CAEN 1812
 • fabricarea ecranelor pentru calculatoare și televizor, vezi CAEN 2620, CAEN 2640
 • fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi CAEN 2612
 • fabricarea de tuburi de raze X și a dispozitivelor similare de radiații vezi CAEN 2660
 • fabricarea de echipamente și instrumente optice, vezi CAEN 2670
 • fabricarea de dispozitive similare pentru aplicații electrice, vezi CAEN 27
 • fabricarea de startere, vezi CAEN 2711
 • fabricarea de relee electrice, vezi CAEN 2712
 • fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi CAEN 2733
 • fabricarea de echipamente complete este clasificată în altă parte, în baza clasificării întregului echipament

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 2611 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, pe tot teritoriul României sunt înregistrate un număr de aproximativ 200 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)