Date de la peste 1.700.000 de companii, indexate și actualizate zilnic, pe care le poți accesa gratuit
Date de la peste 1.700.000 de companii, indexate și actualizate zilnic, pe care le poți accesa gratuit

Această clasă include fabricarea de semiconductori și alte componente pentru instalații electronice

Această clasă include:

 • fabricarea de condensatoare electronice
 • fabricarea de rezistori electronici
 • fabricarea de microprocesoare
 • fabricarea de tuburi electronice
 • fabricarea de conectori electronici
 • fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate
 • fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)
 • fabricarea de diode, tranzistori și dispozitive semiconductoare similare
 • fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanță, transformatoare), de tipul componentelor electronice
 • fabricarea cristalelor și ansamblelor de cristale electronice
 • fabricarea de solenoizi, comutatoare și traductori pentru aplicații electronice
 • fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate
 • fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD)
 • fabricarea diodelor emițătoare de lumină (LED)

Această clasă include de asemenea:

 • fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diverși, etc.

Clasă CAEN 2611 exclude:

 • tipărireaa "cartelelor inteligente" (cardurilor smart), vezi CAEN 1812
 • fabricarea ecranelor pentru calculatoare și televizor, vezi CAEN 2620, CAEN 2640
 • fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi CAEN 2612
 • fabricarea de tuburi de raze X și a dispozitivelor similare de radiații vezi CAEN 2660
 • fabricarea de echipamente și instrumente optice, vezi CAEN 2670
 • fabricarea de dispozitive similare pentru aplicații electrice, vezi CAEN 27
 • fabricarea de startere, vezi CAEN 2711
 • fabricarea de relee electrice, vezi CAEN 2712
 • fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi CAEN 2733
 • fabricarea de echipamente complete este clasificată în altă parte, în baza clasificării întregului echipament