Această clasă include fabricarea de semiconductori și alte componente pentru instalații electronice

Această clasă include:

 • fabricarea de condensatoare electronice
 • fabricarea de rezistori electronici
 • fabricarea de microprocesoare
 • fabricarea de tuburi electronice
 • fabricarea de conectori electronici
 • fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate
 • fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)
 • fabricarea de diode, tranzistori și dispozitive semiconductoare similare
 • fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanță, transformatoare), de tipul componentelor electronice
 • fabricarea cristalelor și ansamblelor de cristale electronice
 • fabricarea de solenoizi, comutatoare și traductori pentru aplicații electronice
 • fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate
 • fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD)
 • fabricarea diodelor emițătoare de lumină (LED)

Această clasă include de asemenea:

 • fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diverși, etc.

Clasă CAEN 2611 exclude:

 • tipărireaa "cartelelor inteligente" (cardurilor smart), vezi CAEN 1812
 • fabricarea ecranelor pentru calculatoare și televizor, vezi CAEN 2620, CAEN 2640
 • fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi CAEN 2612
 • fabricarea de tuburi de raze X și a dispozitivelor similare de radiații vezi CAEN 2660
 • fabricarea de echipamente și instrumente optice, vezi CAEN 2670
 • fabricarea de dispozitive similare pentru aplicații electrice, vezi CAEN 27
 • fabricarea de startere, vezi CAEN 2711
 • fabricarea de relee electrice, vezi CAEN 2712
 • fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi CAEN 2733
 • fabricarea de echipamente complete este clasificată în altă parte, în baza clasificării întregului echipament