Această clasă include:

  • activitățile organizațiilor ai căror membri se ocupă, în principal, de o disciplină, profesie sau un domeniu tehnic, cum ar fi asociațiile medicale, asociațiile juridice, asociațiile de contabili, asociațiile de ingineri, asociațiile de arhitecți etc.
  • activități ale asociațiilor de specialiști care desfășoară activități științifice, academice sau culturale, cum ar fi asociațiile de scriitori, pictori, interpreți de diverse tipuri, ziariști etc.
  • diseminarea de informații, stabilirea și supravegherea standardelor de practică, reprezentarea în fața agențiilor guvernamentale și relații publice pentru organizații profesionale

Această clasă include de asemenea:

  • activități ale societăților științifice

Clasă CAEN 9412 exclude:

  • activitați de învățământ furnizate de către aceste tipuri de organizații, vezi diviziunea CAEN 85