Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 8899


Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.

Cod CAEN 8899 - Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.

Această clasă include:

 • servicii sociale, de consiliere, ajutor social, recomandare și servicii similare destinate persoanelor și familiilor, la domiciliu sau în alte locații și care sunt efectuate de către instituții guvernamentale sau de către organizații private, organizații de ajutorare în caz de dezastre și organizații naționale și locale de întrajutorare, și de către specialiști care oferă servicii de consultanță:
  • activități de asistență socială și îndrumare pentru copii și adolescenți
  • activități ale centrelor de adopție, activități de prevenire a actelor de cruzime față de copii și de alte persoane
  • servicii de consultanță privind bugetele de familie, servicii de consiliere maritală și familială, servicii de consultanță privind creditele și datoriile
  • activități de asistență socială comunitare și de cartier
  • activități în sprijinul victimele catastrofelor, refugiaților, imigranților, etc., inclusiv cazarea acestora temporară sau pentru perioade de timp mai îndelungate
  • activități de recalificare profesională și calificare pentru șomeri, cu condiția ca educația să constituie o componentă limitată
  • activități de stabilire a drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocațiile pentru chirii și ajutoarele pentru bunuri alimentare
  • activități de asistență diurnă pentru persoanele fără locuință și alte grupuri dezavantajate social
  • activități caritabile cum ar fi strângerea de fonduri și alte activități suport destinate ajutorului social

Clasă CAEN 8899 exclude:

 • finanțarea și administrarea programelor de asigurări sociale de stat, vezi CAEN 8430
 • activități similare celor descrise în această clasă, dar incluzând cazarea, vezi CAEN 8790

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 8899 nu știm sa fie nevoie de autorizații sau avize suplimentare.

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, pe tot teritoriul României sunt înregistrate un număr de aproximativ 50 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 8899 - Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.