Această clasă include:

 • servicii sociale, de consiliere, ajutor social, recomandare și servicii similare destinate persoanelor și familiilor, la domiciliu sau în alte locații și care sunt efectuate de către instituții guvernamentale sau de către organizații private, organizații de ajutorare în caz de dezastre și organizații naționale și locale de întrajutorare, și de către specialiști care oferă servicii de consultanță:
  • activități de asistență socială și îndrumare pentru copii și adolescenți
  • activități ale centrelor de adopție, activități de prevenire a actelor de cruzime față de copii și de alte persoane
  • servicii de consultanță privind bugetele de familie, servicii de consiliere maritală și familială, servicii de consultanță privind creditele și datoriile
  • activități de asistență socială comunitare și de cartier
  • activități în sprijinul victimele catastrofelor, refugiaților, imigranților, etc., inclusiv cazarea acestora temporară sau pentru perioade de timp mai îndelungate
  • activități de recalificare profesională și calificare pentru șomeri, cu condiția ca educația să constituie o componentă limitată
  • activități de stabilire a drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocațiile pentru chirii și ajutoarele pentru bunuri alimentare
  • activități de asistență diurnă pentru persoanele fără locuință și alte grupuri dezavantajate social
  • activități caritabile cum ar fi strângerea de fonduri și alte activități suport destinate ajutorului social

Clasă CAEN 8899 exclude:

 • finanțarea și administrarea programelor de asigurări sociale de stat, vezi CAEN 8430
 • activități similare celor descrise în această clasă, dar incluzând cazarea, vezi CAEN 8790