Această clasă include:

 • servicii de administrație a organelor executive și legislative centrale, regionale și locale
 • administrarea și supravegherea operațiunilor fiscale:
  • operații de impozitare
  • strângerea de taxe de impozitare pe bunuri și investigațiile asupra evaziunii fiscale
  • administrarea vămilor
 • implementarea bugetului și managementul fondurilor și al datoriei publice:
  • colectarea și percepția banilor și controlul asupra cheltuirii acestora
 • administrarea politicilor generale de cercetare-dezvoltare și a fondurilor asociate
 • administrarea și funcționarea serviciilor generale de planificare economică și socială și a serviciilor statistice la diferite niveluri ale administrației publice

Clasă CAEN 8411 exclude:

 • servicii de administrare a clădirilor proprii ale guvernului sau ocupate de guvern, vezi CAEN 682, CAEN 683
 • administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare destinate creșterii bunăstării personale și a fondurilor asociate, vezi CAEN 8412
 • administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare destinate îmbunătățirii performanței și competitivității economice, vezi CAEN 8413
 • administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare aferente apărării și a fondurilor asociate, vezi CAEN 8422
 • funcționarea arhivelor guvernamentale, vezi CAEN 9101